Albertsro Gård

Islandshästar

Uppdaterad 2014-03-28

 

Albertsro Gård ligger i ett fantastiskt landskap på Romeleåsens topp.

En perfekt miljö för både människa och djur att njuta av. Gården omfattar 15 hektar 

hagar, dammar och böljande fält, ridbana och longervolt med belysning för träning av hästarna.

 

Byggandet  Under de senaste åren har mycket förändrats på gården.

En ny brunn har borrats, el har dragits fram och Alberts trasiga hus har rivits. Se bild under rivningen längre ner på sidan.

 

Vi renoverade logen och byggde ett nytt stall inuti den gamla gråstenslängan. 

En 20 x 40 m ridbana och longervolt för inridning, blev färdiga hösten 2008. 

 

Drömmen vore självklart  både ridhus, oval- och rakbana och fler och ännu större hagar...stall...men det går ju att träna utomhus för det mesta och hästarna trivs bäst ute. Vi har istället byggt ännu en ligghall i anslutning till vinterhagen och de nya grindarna i hagarna är också uppsatta.

 

Ett nytt boningshus byggdes år 2009, och inflyttningen skedde i slutet av maj. Rosor planterades och blommade storslaget tills getterna åt upp dem med taggar och allt! Sommaren 2010 kunde vi bygga terrass,  lägga lite marksten och nya rosor planterades utmed Alberts länga. Även stora ytor vid hingsthagen och kring logen har hårdgjorts för traktor, övriga maskiner och balar. Samtidigt passade vi på att grusa en liten väg fram till ridbanan för att slippa ta med åkerjorden in.

 

2011 Lade vi plattor runt de övriga byggnaderna och planade ut ett underlag till sjöstenen på gårdsplan. En riktig gräsmatta blev det också framför terassen och väldigt många träd och buskar som vi önskade oss, och fick i present på vår hundraårsdag.

 

2012 Förstärkte vi marken kring vattenkar och ligghall i hagarna.

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhet!

 

År 2008 erhöll vi utmärkelsen Säker

Gård och Säker Hästverksamhet

 

 

 

Alberts hus innan det revs, men medan vi rev stallet.